ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

  • Σε περίπτωση ακύρωσης 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη  άφιξη του πελάτη δε θα υπάρξει καμία  χρέωση.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης  αργότερα των 7 ημερών το 50% θα χρεωθεί.
  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη  το 100% θα χρεωθεί.
  • Η εξόφληση  θα γίνεται εκ των προτέρων μέσω τραπεζικού λογαριασμού  κι  εμείς  με τη σειρά μας θα εκδίδουμε και θα αποστέλλουμε  ταχυδρομικώς το σχετικό παραστατικό στα στοιχεία σας.

Μ.Η.Τ.Ε. 1246Κ113Κ0178400

Translate »